Service

Alle bilar bør følga eit serviceprogram for at levetida på bilen skal verta lengst mogeleg. For nyare bilar er det ei forutsetning for leverandørgarantien at serviceprogrammet vert oppfølgd til riktig tid.

For bilar med utgått garanti er jamnleg service ei god forsikring mot uventa og dyre reparasjonar.

Du får sjølvsagt med deg eit utfylt serviceskjema hjå oss når du hentar bilen, slik at bilen sin historikk vert riktig dokumentert. Dersom du har planar om å selja bilen eller skulle få vanskar med garantisaker er ein nøysamt dokumentert servicehistorikk god å ha.